AAAS GDPR

in total control

Alvestad Automation AS Personvernsregler for kundekontakt

 

  • Innsamlede opplysninger (navn, telefonnummer og epost) blir ikke lagret i Alvestad Automations systemer dersom det ikke er nødvendig for å opprettholde aktiv kontakt med vedkommende person/kunde.

 

  • Alvestad Automation vil ikke utlevere innsamlede opplysninger til andre personer eller bedrifter, uten berørte persons samtykke.

 

  • Alvestad Automation behandler innsamlede opplysninger på en slik måte at de er beskyttet mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger.

 

  • Innsamlede opplysninger kan gjøres tilgjengelig for vedkommende det gjelder, dersom vedkommende ber om innsyn.

 

  • Innsamlede opplysninger blir jevnlig sikret mot tilgjengeliggjøring, sikkerhetsbrudd, uhell og eksterne angrep.

 

Bingsa Miljøpark

Alvikvegen 201 A

6019 Ålesund

NO 919 202 386 MVA

Ring oss:

971 19 041 Audun

906 91 254 Robert

969 17 785 Tanja