GDPR

Your automation adventure starts here

Alvestad Automation AS Personvernsregler for kundekontakt


  • Innsamlede opplysninger (navn, telefonnummer og epost) blir ikke lagret i Alvestad Automations systemer dersom det ikke er nødvendig for å opprettholde aktiv kontakt med vedkommende person/kunde.


  • Alvestad Automation vil ikke utlevere innsamlede opplysninger til andre personer eller bedrifter, uten berørte persons samtykke.


  • Alvestad Automation behandler innsamlede opplysninger på en slik måte at de er beskyttet mot utilsiktet og ulovlig ødeleggelse, tap og endringer av personopplysninger.


  • Innsamlede opplysninger kan gjøres tilgjengelig for vedkommende det gjelder, dersom vedkommende ber om innsyn.


  • Innsamlede opplysninger blir jevnlig sikret mot tilgjengeliggjøring, sikkerhetsbrudd, uhell og eksterne angrep.


Your automation adventure starts here

Alvikvegen 201 A, 6019 Ålesund

+47 97119041

NO 919 202 386 MVA