Produkter

in total control

Våre produkter

Sensorer og alarmanlegg, kamera og overvåking.

 

 

Fra tilbud til levering og i hele anleggets levetid skal kunden være trygg på at Alvestad Automation AS vedlikeholder både automasjonsanlegget og kundens forhold til oss.

 

Et automasjonsanlegg i oppdrettsnæringen har en gjennomsnittlig levetid på 10 år, og i takt med den teknologiske utviklingen skal kunden være trygg på at anlegget virker gjennom hele levetiden. Driftsavbrudd kan få store konsekvenser for fiskens velferdsforhold, og for kundens økonomiske inntjeningsevne.

 

Alvestad Automation AS leverer serviceavtaler for at kunden skal være trygg på at automasjonsanlegget er i tipp-topp stand gjennom hele levetiden.

SERVICEAVTALER

 

Fire avtalenivå, der vi bistår kunden med jevnlig oppfølging av automasjonssystemet. Service-pc inngår i avtalene.

 • Bronsje
 • Sølv
 • Gull
 • Fjernhjelp og alarmovervåking 24/7

STYRING OG KONTROLL

 

Alt av sensorer, kamera og overvåking, styre og kontrollssystemer. Få full kontroll - for fiskens velferd!

 • Sensorer
  • Oksygen, ph, salinitet, temperastur, trykk, flow, CO2, etc...
 • Kamera over og under vann
 • Fiberlinjer for reduksjon av påvirkning fra høgspentskabler
 • Trådløs signaloverføring, WIFI
 • UPS
 • SMS alarmoverføring
 • Tilpasset programvare

FORBRUKS-MATERIELL

 

Fortell oss om ditt behov for forbruksmateriell, og vi gir deg et godt tilbud.

KONSULENTTJENESTER AUTOMASJON

 

Ingeniør, bedriftsleder, produktutvikler, programmerer, foreleser og kursholder Audun Alvestad kan ta konsulentoppdrag. Med høy IT-kompetanse og tung og solid erfaring innen kontroll, alarm og overvåkingssystemer for skip, industriautomasjon har Audun bidratt til at automasjonsstudenter ved NTNU i Ålesund har fått ny kunnskap og utfordrende prosjekter å arbeide med, at VARD har fått bygget opp VARD Academy i Brasil, Singapore og Søvik, og at EL-Automation AS vokste og utviklet seg på 2000-tallet.

 

Med høy IT-kompetanse og erfaring kan Audun bidra til at flere får elektro- og automasjonsløsninger de kan trives med.

ANDRE KONSULENTTJENESTER

 

Ingeniør, forretningsutvikler, produktutvikler, skipsdesigner og prosjektleder Robert Rønstad kan ta konsulentoppdrag/utviklingsoppdrag innenfor disse fagfeltene. Med variert erfaring har Robert bidratt med flåteutvikling til Kystverket, komposittutvikling for Rempro AS, mekaniske styrkeberegninger og FEM analyser for flere kunder, 3D design og 3D printing ved 3DP Modelling AS, vannkraftutvikling og konsesjonssøknader for Norddal kommune, 3D design i ODIM, salg av styremaskiner og ror i Rolls-Royce Marine AS, undervisning i bedriftsledelse i Folkeuniversitetet, i tillegg til å ha vært selvstending næringsdrivende i perioder.

 

Med sertifisert prosjektleder utdannelse og sertifisert grunder-rådgiver kan Robert bidra til at flere når sine mål.

Bingsa Miljøpark

Alvikvegen 201 A

6019 Ålesund

NO 919 202 386 MVA

Ring oss:

971 19 041 Audun

906 91 254 Robert

969 17 785 Tanja